Inženýring dopravních staveb

Aktuální projekty

Inženýring dopravních staveb a.s. > Aktuální projekty

METRO

Příprava trasy I.D Pankrác - Písnice

Místo plnění: Praha 4

Stručný popis prací: příprava a TDI

KOMUNIKAČNÍ STAVBY

Modernizace trati Rokycany - Plzeň úsek tunely Ejpovice

Místo plnění: Ejpovice

Stručný popis prací: TDI

POZEMNÍ STAVBY

Rekonstrukce Národního muzea

Místo plnění: Praha 1

Stručný popis prací: příprava a TDI

DALŠÍ

Rekonstrukce stanice metra Muzeum A, Obchvat II/39 Plaňany, Rekonstrukce distribuční transformovny Pankrác, Prodloužení tramvajové trati Barrandov – sídliště Holyně – Slivenec, cyklostezky, modernizace kabelových rozvodů v metru a další.