Inženýring dopravních staveb

Majetkoprávní agenda

Inženýring dopravních staveb a.s. > Služby > Majetkoprávní agenda
  • komplexní majetkoprávní příprava staveb
  • vypořádání dotčených pozemků po skončení stavby
  • zpracování dohod o užívání staveb a pozemků
  • zajištění agendy související s aktivací a předáváním objektů budoucím majitelům
  • zajištění agendy soudních sporů ve správních řízeních vč. zastupování stavebníka