Inženýring dopravních staveb

Základní informace o společnosti

Inženýring dopravních staveb a.s. > Základní informace o společnosti

Inženýring dopravních staveb a.s.:

: 053 155 22.
DIČ: CZ05315522.

Sídlo: Branická 514/140, 147 00 Praha 4-Braník.

Bankovní spojení: 35-3073430267/0100.

Spisová značka: B 23452 vedená u Městského soudu v Praze.

Způsob jednání: Společnost má dualistický systém vnitřní struktury a jejími orgány jsou: valná hromada, jednočlenná dozorčí rada a představenstvo. Představenstvo je statutárním orgánem, kdy za společnost jedná člen představenstva.

Základní kapitál: 2 400 000,- Kč, akcie v zaknihované podobě.

O nás:

Inženýring dopravních staveb a.s., byl založen v souladu s ustanovením obchodního zákoníku ke dni 1. dubna 1994. Společnost vznikla transformací z bývalého odštěpného závodu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. – Inženýrské služby MHD. K 1. červenci 2007 došlo k rozdělení společnosti na společnosti IDS Praha a.s. a Inženýring dopravních staveb a.s., které společně se společností KVATRIS a.s. tvořily koncern. V roce 2017 došlo k prodeji dceřiné společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., která nyní existuje jako samostatná společnost. V roce 2018 došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení sloučením odštěpovaných částí jmění do nástupnických společností (Projekt a jiné listiny založeny do Sbírky listin na obchodním rejstříku).

Předmět podnikání:

je stanoven zápisem v obchodním rejstříku následovně:

  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Výkon zeměměřických činností
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Orgány společnosti:

Inženýring dopravních staveb je akciová společnost, která má dualistický systém řízení. Orgány společnosti jsou valná hromada (jediný akcionář), dozorčí rada a představenstvo. Statutárním orgánem je představenstvo, na jehož výkon působnosti a na činnost společnosti dohlíží jednočlenná dozorčí rada.

Pracovníci:

Všechny společnosti disponují dostatečným počtem odborně zdatných a zkušených pracovníků ve všech potřebných profesích, v následující skladbě:

vedení 5.19%
technici pro přípravu a realizaci staveb včetně TDI a geodetů 56.89%
právníci 9.48%
ekonomové a obchodní pracovníci 9.48%
podpůrné činnosti 18.96%