Inženýring dopravních staveb

Geodetické práce

Inženýring dopravních staveb a.s. > Služby > Geodetické práce
 • činnost oprávněného zeměměřického inženýra
 • budování vytyčovacích sítí a bodových polí
 • základní i podrobné vytyčení staveb
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • vyhotovení základních a účelových map
 • zaměření podkladů pro projektovou činnost
 • měření jeřábových drah
 • měření deformací a sledování sedání objektů
 • výpočet kubatur
 • zaměřování a vytyčování komunikací a drah
 • zaměřování podélných a příčných profilů
 • měření eskalátorů

Technické vybavení

Společnost disponuje špičkovým geodetickým vybavením.

Přesné geodetické práce (např. vytyčovací síť pro stavbu metra, vedení ražby tunelů a stavby mostů, rovněž kontrolní měření pro tyto stavby, měření jeřábových drah) je prováděno přístroji Wild TC 2003, popř. Wild T 2002 s dálkoměrem Di 1001.

Pro ostatní práce (např. vyhotovení map a podkladů pro projekt, zaměření skutečného provedení staveb apod.) je používán Wild T 1600 s dálkoměrem Di 1001. Sledování svislých deformací objektů provádíme přístroji Zeiss Ni 007.

Výsledky měření jsou zpracovávány na grafických stanicích s výstupy na barevnou tiskárnu pro formát A3 nebo na plotter.