Inženýring dopravních staveb

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýring dopravních staveb a.s. > Služby > Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrské činnosti v přípravné a realizační fázi projektu

 • zabezpečení vstupních podkladů v předprojektové fázi
 • součinnost v projektové fázi
 • zajištění EIA, územního a stavebního povolení
 • organizační zajištění výběru dodavatelů
 • výkon činnosti správce stavby
 • výkon technického dozoru investora
 • činnost koordinátora BOZP
 • zabezpečení funkce odpovědného geodeta
 • koordinace prací a dodávek zhotovitelů
 • výkon technického dozoru investora
 • zabezpečení funkce odpovědného geodeta
 • vedení agendy smluvních vztahů
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů
 • řízení procesu
  • řízení prací, termínů a koordinace projektových a stavebních dodavatelů
  • řízení nákladů a financování projektových a stavebních prací
  • řízení kvality a množství
 • uplatnění vad a kontrola jejich odstranění
 • zajištění přejímacích řízení a předání díla investorovi
 • zajištění řízení ke zkušebnímu provozu, kolaudaci
 • reklamační řízení
 • činnost po dokončení a zprovoznění stavby
 • zpracování podkladů pro zařazení do hmotného investičního majetku