Inženýring dopravních staveb

Zadávání veřejných zakázek

Inženýring dopravních staveb a.s. > Služby > Zadávání veřejných zakázek

Pro investory, kteří používají veřejné zdroje financování zakázek zajišťujeme zadávání veřejných zakázek   ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na:

  • dodávky
  • služby
  • stavební práce

Jako organizátor zadávacího řízení zajistíme ve spolupráci se zadavatelem všechny činnosti potřebné pro výběr dodavatele od sestavení zadávacích podmínek až po uveřejnění údajů a informací prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek po přidělení veřejné zakázky včetně zpracování archivní dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Pro ostatní investory zajišťujeme organizačně výběr dodavatele podle jejich dispozic.