Inženýring dopravních staveb

Rekonstrukce mostní galerie Chotkova

Inženýring dopravních staveb a.s. > Our Projects > Rekonstrukce mostní galerie Chotkova

Objednavatel:

TSK

Stručný popis prací:

příprava a TDI

  • Kategorie: Kolejové stavby
  • Místo plnění: Praha 1
  • RN stavby: 61,6 mil. Kč
  • Doba plnění: 2004